Swarovski Golden Pansy French Tassel Necklace
Swarovski Golden Pansy French Tassel Necklace
Swarovski Golden Pansy French Tassel Necklace
Swarovski Golden Pansy French Tassel Necklace
Swarovski Golden Pansy French Tassel Necklace

Swarovski Golden Pansy French Tassel Necklace

Regular price $40.00 $16.00 Sale

New With Tags. Swarovski Golden Pansy French Tassel Necklace. Gold Plated. Adjustable. Gorgeous.